Nëse blini një  tharëse rrobash, larëse tharëse, lavatriçe inkaso dhe larëse tharëse inkaso Bosch ose një frigorifer në periudhën nga 1 tetor 2019 deri në 31 dhjetor 2019  dhe e regjistroni atë brenda 30 ditëve nga data e blerjes, ne do t’ju dhurojmë një garanci 5-vjeçare.

Më shumë rreth ofertës


Të dhëna personale
*Të dhëna të detyrueshme


Informacione të produktit
Ku janë këto të dhëna?

Po, unë pranoj që BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje të përdorë të dhënat e mia personale dhe të dhëna të tjera (p.sh. informacione të produktit, informacione të blerjes, historia e riparimeve) që jap unë në këtë formular dhe në kanale të tjera për të më kontaktuar me email, celular ose telefon fiks, shërbime mesazhesh (p.sh. WhatsApp, Facebook Messenger, etj.) dhe të postojë për qëllimet e mëposhtme:
1. Dërgim të komunikimeve të përshtatura dhe të personalizuara me email dhe postë mbi produktet, shërbimet dhe eventet.
2. Dërgim të ftesave për të marrë pjesë në rishikime produktesh, sondazhe klienti mbi përdorimin tim të produkteve që kam regjistruar, eksperiencën time të përgjithshme me BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, dhe sondazhe për të parë sa të kënaqur janë klientët;
3. Ftesë për të marrë pjesë në tërheqje çmimesh, kthime parash dhe nxitje të tjera.
Unë mund ta tërheq aprovimin tim për aprovimin e mësipërm në çfarëdo kohe me efekt për të ardhmen duke kontaktuar me email në: informacije.internet@bshg.com.

Me blerjen e një pajisjeje larëse dhe/ose tharëse nga linja ekskluzive Bosch dhe regjistrimit të pajisjes brenda 30 ditësh nga data e blerjes, garancia 2-vjeçare e prodhuesit do të zgjatet falas deri në 5 vjet.

Oferta zgjat nga 16 Janari 2019 deri në 15 Janar 2020

Më shumë rreth ofertës


Të dhëna personale
*Të dhëna të detyrueshme


Informacione të produktit
Ku janë këto të dhëna?

Po, unë pranoj që BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje të përdorë të dhënat e mia personale dhe të dhëna të tjera (p.sh. informacione të produktit, informacione të blerjes, historia e riparimeve) që jap unë në këtë formular dhe në kanale të tjera për të më kontaktuar me email, celular ose telefon fiks, shërbime mesazhesh (p.sh. WhatsApp, Facebook Messenger, etj.) dhe të postojë për qëllimet e mëposhtme:
1. Dërgim të komunikimeve të përshtatura dhe të personalizuara me email dhe postë mbi produktet, shërbimet dhe eventet.
2. Dërgim të ftesave për të marrë pjesë në rishikime produktesh, sondazhe klienti mbi përdorimin tim të produkteve që kam regjistruar, eksperiencën time të përgjithshme me BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, dhe sondazhe për të parë sa të kënaqur janë klientët;
3. Ftesë për të marrë pjesë në tërheqje çmimesh, kthime parash dhe nxitje të tjera.
Unë mund ta tërheq aprovimin tim për aprovimin e mësipërm në çfarëdo kohe me efekt për të ardhmen duke kontaktuar me email në: informacije.internet@bshg.com.

Nuk është thjesht një frazë – ne e garantojmë vërtetë këtë. Një garanci për motorin për 10 vitet e ardhshme.

Këto kushte të garancisë zbatohen për të gjitha fshesat me korrent me cilindër pa qese ose me qese të blera nga data 1 gusht 2019 dhe në vazhdim, të cilat janë të pajisura me një motor Bosch ( përveç modeleve të serisë 2 BGS05…/BGC05…).

Më shumë rreth ofertës

Nuk është thjesht një shprehje, ne e garantojmë këtë. Motori i lavatriçes dhe lavatriçes-larëses është Bosch Series 4, 6, 8 dhe HomeProfessional i garantuar për 10 vitet e ardhshme.

Më shumë rreth ofertës


Të dhëna personale
*Të dhëna të detyrueshme


Informacione të produktit
Ku janë këto të dhëna?

Po, unë pranoj që BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje të përdorë të dhënat e mia personale dhe të dhëna të tjera (p.sh. informacione të produktit, informacione të blerjes, historia e riparimeve) që jap unë në këtë formular dhe në kanale të tjera për të më kontaktuar me email, celular ose telefon fiks, shërbime mesazhesh (p.sh. WhatsApp, Facebook Messenger, etj.) dhe të postojë për qëllimet e mëposhtme:
1. Dërgim të komunikimeve të përshtatura dhe të personalizuara me email dhe postë mbi produktet, shërbimet dhe eventet.
2. Dërgim të ftesave për të marrë pjesë në rishikime produktesh, sondazhe klienti mbi përdorimin tim të produkteve që kam regjistruar, eksperiencën time të përgjithshme me BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, dhe sondazhe për të parë sa të kënaqur janë klientët;
3. Ftesë për të marrë pjesë në tërheqje çmimesh, kthime parash dhe nxitje të tjera.
Unë mund ta tërheq aprovimin tim për aprovimin e mësipërm në çfarëdo kohe me efekt për të ardhmen duke kontaktuar me email në: informacije.internet@bshg.com.