Kompania

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
Slloveni

Administrata e kompanisë:
Wolfram von Ohain (president)
Boštjan Gorjup
Matija Petrin

Numri i telefonit: +386 3 839 82 22
Faks: +386 3 839 82 00

Regjistruar në regjistrin tregtar të Gjykatës së Rrethit në Celje
Numri i identifikimit tatimor: SI79872000